Best ⚜️hanuman chalisa in hindi english weth images Instagram

दोहा : श्रीगुरु चरन सरोज रज !!निजमनु मुकुरु सुधारि !!बरनउँ रघुबर बिमल जसु !!जो दायकु फल चारि !! बुद्धिहीन तनु जानिके !!सुमिरौं पवन-कुमार !!बल बुधि बिद्या देहु मोहिं !!हरहु कलेस बिकार !! चौपाई : जय हनुमान ज्ञान गुन सागर !!जय …

Continue Reading…